QUICO BLOG


China〜Viet Nam〜Thai

Viet Nam / HCMC              China / Honjie           Thai / BKK Chinatown


              Viet Nam / HCMC

(写真左上)金柑の木の丸く膨らんだ実は「幸福、円満」の象徴。
この木を飾ると幸福な一年になるといわれている。
                                                                                           
| CATEGORIES : Usaco |